Datuen babesa

Datu Pertsonalen Babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu zure datuak Unai Elizasu titulartasuneko tratamendu-sisteman sartuko direla (IFK: 72483859A; Loiolatarrak kalea 9. 20014 Donostia, Gipuzkoa), bi aldeen artean ezarritako konpromisoak errazteko, arintzeko eta betetzeko. Indarrean dagoen araudia betez, Unai Elizasu jakinarazi du datuak lehen aipatutako aginduak betetzeko behar-beharrezkoa den epean gordeko direla.

Kontrakoa jakinarazten ez diguzun bitartean, zure datuak ez direla aldatu ulertuko dugu, edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen duzula eta aipatutako helburuetarako erabiltzeko baimena dugula.

Unai Elizasu jakinarazi du datuak modu zilegi, leial, garden, egoki, mugatu, zehatz eta eguneratuan tratatuko dituela. Hori dela eta, Unai Elizasu arrazoizko neurri guztiak hartzeko konpromisoa hartu du, neurri horiek lehenbailehen ezabatu edo zuzendu daitezen, zehaztugabeak direnean.

Datuen babesari buruz indarrean dagoen araudiak ematen dizkion eskubideen arabera, datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, tratamendua mugatzeko, ezabatzeko, transferitzeko eta haien tratamenduaren aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, bai eta datu horiek tratatzeko emandako baimena ere. Horretarako, gorago adierazitako posta-helbidera edo info@jantzi.eus helbide elektronikora bidali beharko duzu eskaera.

Dagokion Kontrol Agintaritzara jo ahal izango duzu, egokitzat jotzen duzun erreklamazioa aurkezteko.